Alamuttól a tengerig


Alamut után senki sem ismeri az utat. Az útikönyvek csak idáig jönnek el. Ami ezen túl van, arról csupán szóbeszédből tudósítanak. Még azt sem tudják megmondani, van-e út, és ha igen, milyen minőségű. A térkép ugyan jelez egy ijesztő szerpentin-sorozatot Garmarudtól felfelé, de nem tudni, hogy, mint oly gyakran kiderül, esetleg csak terepjáróval járható, vagy még azzal sem. A 2012-es Lonely Planet egyenesen azt javasolja, fogadjunk öszvérhajcsárt Garmarudban, ha „egyike akarunk lenni ama maroknyi európainak, akik Freya Stark óta megtették ezt az utat”.


Az alamuti elágazás után vízmosáson kelünk át. Az Alamut folyó egyre keskenyebb szalagja itt tágas völgyet könyökölt ki magának, mutatva, milyen szélesre duzzad késő tavasszal, amikor odafönt a Salambar-hágón megindul az olvadás. A völgyet most rizsföldek pókhálója fedi, és mint a kabócák ciripelése, végig betölti a cséplőgépek brummogása. Aztán az út egyre meredekebbé válik, a hegyek egyre magasabbakká, a völgy összeszűkül, a rizsföldek eltűnnek. Megérkezünk a völgy fejébe, az utolsó településre, Garmarudba.


garmarud1 garmarud1 garmarud1 garmarud1 garmarud1 garmarud1 garmarud1 garmarud1 garmarud1

A falu végén a folyóágyból jelentőségteljesen felmagasodó szikla zárja le az utat, mintegy a lakott világ végét jelezve. Innen azelőtt csak a folyó medrében lehetett tovább haladni, már akinek volt miért. A pásztoroknak meg kellett várniuk a tavaszi áradás végét, hogy nyájaikat felhajtsák a Piche Bon nyári legelőire. Csak néhány éve vájtak vékony utat a folyó fölötti sziklafalba, töltésének csupasz oldalán még nem telepedett meg a növényzet.


garmarud2 garmarud2 garmarud2 garmarud2

Az út meredek hajtűkanyarokkal emelkedik egyre följebb, egyre magasabbról látunk le a kanyonba. A csupasz sziklán törpefenyők, bogáncs, néhány gyors tenyészidejű virág terem. Fölöttünk fakó keselyű köröz.


garmarud3 garmarud3 garmarud3 garmarud3 garmarud3 garmarud3 garmarud3 garmarud3 garmarud3 garmarud3 garmarud3 garmarud3 garmarud3 garmarud3 garmarud3 garmarud3 garmarud3

Ahogy a szerpentin felér a gerincre, hirtelen megszűnik az aszfalt. Csak földút visz tovább, ki tudja, meddig. Innen negyven kilométer az Alborz nagy vízválasztója. Ha odáig sikerül eljutnunk, onnan már lefelé haladva elérjük a tengert. Ha alkonyat előtt nem sikerül, még mindig visszafordulhatunk Garmarudba, a Navizar vendégházba. Szemből terepjáró jön. „Milyen az út?” „Hát ilyen, járható, na. Estére Piche Bonba érnek”, mutat az apró falucskára a hatalmas völgy túloldalán, „onnan holnap átjutnak Maranba”. Nem túl biztató, ennek vagy háromszorosát kellene még ma délután megtennünk, hogy elérjünk a tengerig.

Az arany óra a Piche Bon platójára feljutva ér minket. A platón nyáj legel, a fény arany kontúrral rajzolja ki az állatok és a dombok gerincét. Ugyanezen a platón, ugyanebben az órában írta nyolcvan évvel ezelőtt Freya Stark:

„A lenyugvó nap fényében hazafelé igyekvő nyájak mézként ömlöttek le a hegyoldalon, mögöttük a pásztorokkal. A bégetés és a kiáltások, az ugatás és a zsivaj mögött ott tornyosult a lakatlan hegyek csöndje, magas és magányos békessége.”


garmarud4 garmarud4 garmarud4 garmarud4 garmarud4 garmarud4 garmarud4 garmarud4 garmarud4 garmarud4 garmarud4

A nap utolsó fényénél érjük el a Salambar-hágót. A hágón épült kis Szafavid-kori karavánszeráj jelzi, hogy az Alamuttól a tengerig vezető utat már akkor is rendszeresen használták, amikor még valóban csak öszvérháton volt járható. Körben kitárul a hegyvidék, a tájat uraló Alam-Kuh sziklái között még ott fehérlik a tavalyi hó. Itt jegyezte fel Freya Stark:

„Utoljára még egyszer végigtekintettem a tájon: nyugatra, a köd mögött az asszaszinok völgye, peremén a Balarud, mint egy távoli játékszer, a mögötte rejtőző alamuti sziklával, s a Haudegan élesen kirajzolódó kontúrjával. Még három órányi út áll előttünk Maranig, lefelé a szűk völgyben a Salambartól délre, amelynek északi oldalát már zöld növényzet borítja. A mély völgyekben az örökös ködtől megfeketült szénaboglyák. A folyó ott rohant előttünk évezredek alatt kivájt medrében, a maga ásta kanyonban, amelyben úgy tekergett, mint a féreg saját járatában.”


Lefelé indulunk mi is a keskeny földúton Maran felé, meredek szerpentinúton, jobb kéz felé mély szakadékkal. Óvatosan vezetek, de szeretnék még sötétedés előtt leérni. Innen már nincs visszaút Garmarudba. Ha Maran előtt ér a szürkület, ott kell szállást kérnünk a százötven lakosú faluban. Nincs már időnk letérni a közeli Sahrestanba sem, ahol szerettem volna megkérdezni, emlékszik-e még valaki a Freya Stark által említett magyar mérnökre. A mérnök Teheránban próbálkozott gramofonárusítással, de belebukott, s ezután költözött ide görög feleségével, hogy Reza Pahlavi sah megbízásából felmérje a Qajar-arisztokratáktól elkobzott birtokokat.


pec1 pec1 pec1 pec1 pec1

A földút jó, még szürkület előtt sikerül túljutnunk Maranon. A szerpentin tovább ereszkedik, s a hatvan lakosú Yuj falunál újabb folyóhoz jutunk le, a Seh Hizar völgyébe. Ez már északnak folyik, a Kaspi-tengerbe. A táj hirtelen megváltozik, mintha másik országban járnánk. A sziklákat sűrű zöld növényzet lepi el, hatalmas zöld erdőkön keresztül haladunk egyre lejjebb. Az utolsó erdőből kiérve a földút ismét aszfaltra vált. Magas platóra jutunk, alattunk szélesen elterülő város fényei, s túl rajtuk, a horizonton, párás szürke csík. Θάλαττα! θάλαττα! Sikerült.


Pásztor az Alamut alatt


Alamut vára szinte megközelítheteten sziklán emelkedik. A szikla mellett lefutó patak medrében igyekszünk felkapaszkodni hozzá. Kel fel a nap, felragyogtatja a nyárfákat a patak partján, s a nyárfákon túl a kopár hegyoldalakat. A falu végén, a kaptároktól visszatekintve látjuk, hogy kis csoport kanyarodik felfelé az úton. Pásztorok mennek a hegyekbe felváltani társukat, és egy öreg házaspár tereli ki hat birkáját a vár fölötti legelőre. Bevárjuk őket. Az öreg a fehér szamáron méltóságteljesen viszonozza köszöntésünket. „Ilyen korán?” kérdezi. „A faluban aludtak? Kinél? Áhá, Ruszuli agánál”, helyez el minket az értelmezhető világ koordinátahálójában. „Nem lesz nagyon hideg?” kérdezi, egyszálingemre mutatva. „Mire felérek, még ezt is levetném”, mondom. „Nem megyek én olyan magasra, mint maguk.” Egy darabig együtt haladunk. Ahol az út elágazik, int, hogy kövessük. „Ne egyenesen menjenek fel, kerüljenek velünk erre a mező felé, innen sokkal szebben látszik a vár.” Velük tartunk. Az újabb útelágazásnál hosszan nézünk utánuk, míg el nem tűnnek a hegy hajlatában.

shepherd shepherd shepherd shepherd shepherd shepherd shepherd shepherd shepherd shepherd shepherd shepherd shepherd shepherd shepherd shepherd shepherd shepherd shepherd shepherd shepherd shepherd shepherd shepherd shepherd shepherd shepherd shepherd shepherd


Iráni ősz, percről percre


gilan gilan gilan gilan gilan

Az eredeti terv az volt, hogy még napkelte előtt a repülőtérre érve azonnal autót bérelünk, elindulunk nyugat felé, s két óra múlva már az Alamut völgyében, az asszaszinok hegyei között ér minket a reggel. Fotósokkal utazni azonban kockázatos dolog. Ennyi kütyü közül kizárt dolog, hogy valami ne maradjon otthon, annak híján pedig értelmét veszti az egész fotótúra. A repülőtérről tehát a város felé vesszük az utat. Teherán gazdag északi része, ahol az efféle holmik kaphatók, sokáig alszik, a boltok későn nyitnak. Azalatt a Tabiʿat, azaz Természet-hídon ütjük el az időt. A világ legnagyobb gyaloghídja annyira vadonatúj, hogy még az útikönyvek sem említik. Huszonéves építész lány díjnyertes terve alapján építették 2014 őszén, Teherán két kedvenc piknik-parkját köti össze, mintegy a város új főtereként. Három szintjét elegáns éttermek és kávézók töltik meg, esténként itt sétál és vacsorázik mindenki, aki számít a tizenhárommilliós városban. Hajnalban még csak egyetlen reggeliző van nyitva, de annak kínálata pompás indítása az egy hetes észak-iráni fotótúrának. A felkelő nap lassan megszínesíti Észak-Teherán felhőkarcolóinak panorámáját, a Damavand csúcsa fölött könnyű felhők szállnak. Irán köszönti vendégeit.


Qazvin után az út élesen északnak fordul, meredeken kanyarog felfelé, az Alborz hegyláncai közé. Két hegygerincen is átkelünk, két völgyre tekintünk le szédítő magasságból. Az aranybarna hegyoldalak hajlataiban apró füstök szállnak, kicsi agyagfalvak kapaszkodnak, nyárfasorok jelzik, ahol felszínre tör a vidék legnagyobb kincse, a víz. Az út menti dombhátakon nyájak legelnek. Ezt az utat valamikor ötvenkét vár szegélyezte, a szeldzsuk hódítók elől 1090-ben ide menekült iszmáiliták várai, amelyek áthatolhatatlan falként védték Alamut iszmáilita birodalmát, s annak közepén imámjuk, a Hegyi Öreg várát. Amikor Freya Stark 1930-ban minden nyugati utazó közül elsőként végigjárta ezt az utat, még mindegyik vár nyomát megtalálta. Ma sem nehéz odaképzelni a meredek hegycsúcsokra és éles hegygerincekre a hágókat és a völgyeket ellenőrző erődítményeket, amelyek fokozatos bevétele több mint húsz évbe telt a mongol hadseregnek.

gilan1 gilan1 gilan1 gilan1 gilan1 gilan1 gilan1 gilan1 gilan1 gilan1 gilan1 gilan1 gilan1 gilan1 gilan1 gilan1 gilan1 gilan1 gilan1 gilan1


Alkonyatkor érünk Gazorkhan faluba, Alamut várának tövébe. A falu főterén, a fából épült mecsetben Hosszein imámot siratják gyönyörű rubato dallamokkal. Tegnap kezdődött moharram gyászhónapja, amelynek tizedik napján, Ashura estéjén a síita imámot és háza népét Kerbalánál lemészárolták az elvetemült szunnita kalifa zsoldosai: a siratás, a gyászünnep és a megemlékezések, ahogy tavaly ilyenkor is, végig fogják kísérni egész iráni utunkat. A mecset előtt férfiak beszélgetnek. Odalépek hozzájuk, egymás egészsége felől érdeklődünk, a sok ezer éves perzsa etikett által gömbölyűvé csiszolt kavicsokat cserélünk, amely nem engedi, hogy akár én elhamarkodottan a tárgyra térjek, akár ők azonnal utat engedjenek kíváncsiságuknak. Szállást kérdezek, Rusuli agát ajánlják, akinek van egy üres tisztaszobája. Elkísérnek. A házigazda teával, friss dióval fogad. A fából épült, hagyományos tornácos ház egy utcányira áll a mecsettől, tisztán, áthatóan halljuk az éjszakába nyúló gyászszertartást, s aztán majd a napkelte előtti első imát.


Alamut várát és asszaszinjait Marco Polo tette brenddé Európában. A korabeli iszlám legendákból átvett elbeszélése szerint Hasszan-e Szabbah, „a Hegyi Öreg”, a nizari iszmáiliták vezetője innen, az Alborz hegyei között rejtőző megközelíthetetlen várából jóformán hadsereg nélkül, pusztán fidaʿinnak, „áldozat”-nak nevezett öngyilkos merénylői révén befolyásolta a Közel-Kelet politikáját, gyilkoltatott meg vagy kényszerített megalázkodni kalifákat, szultánokat és keresztes vezetőket, múlhatatlan dicsőségű példával szolgálva a mai iszlám öngyilkos merénylők számára, akik az általa alkotott eufemizmussal ugyancsak fedayeennek nevezik magukat. A legenda szerint a kiszemelt fiatalembereket vacsorán látta vendégül, majd hasissal elbódította – innen a szekta hashashin, asszaszin neve –, s a vár mellett felépített titkos paradicsomkertbe vitette át őket, ahol a szolgálattevő hurik és a sosem tapasztalt gyönyörűségek egyaránt meggyőzték őket róla, hogy a Hegyi Öreg jóvoltából valóban a Paradicsomba kerültek. Amikor aztán a nap végén az újabb bódulat után ismét a vacsoraasztalnál találták magukat, örömmel esküdtek hűséget a Hegyi Öregnek, s lelkesen vállalták érte a halált is, mert tudták, hogy cserébe ismét, s immár végérvényesen a Paradicsomba juttatja őket.

Alamut ma már nem megközelíthetetlen. Freya Starknak, aki 1930-ban először eredt az asszaszin legendák nyomába, hónapokba telt, míg Qazvinból eljutott az Alamut völgyébe, s itt újabb hetekbe, míg a helyiek útmutatása nyomán lokalizálta az egykori várat. Feljutni oda azonban csak egy év múlva, megfelelő felszereléssel visszatérve tudott. Azóta a két meredek hegyláncon átvezető utat leaszfaltozták, a vár alatti szirt oldalába sok száz lépcsőfokot építettek. A helyiek már azonnal megmutatják, melyik ösvény indul a falu végétől a vár felé, s az öreg pásztor azt is, honnan nyílik rá a mezőről a legszebb kilátás. A vár falai romosak, de helyreállíthatóak, s az „Alamutért Alapítvány” már el is kezdte legalább a felállványozását. Odaföntről csodálatos kilátás nyílik az Alamut hegyektől körbezárt völgyére, amely világosan szemlélteti, miért volt megközelíthetetlen a vár évszázadokon át. A paradicsomkertet ma már nem látni, de emlékét őrzik a zöld nyárfaligetek a völgyet behálózó csatornák mentén, amelyeket még a Hegyi Öreg építtetett a vidék felvirágoztatására és katonái ellátására. Lefelé jövet egy szlovén idegenvezetővel találkozunk, aki ugyan a sivatagba igyekszik szlovén kuncsaftjával, de mindenképpen útba akarták ejteni a várat. „Tudja, a mi szlovén kultúránkban Alamutnak különleges jelentősége van”, mondja. „A Vladimir Bartol-regény miatt?”, kérdezem, az 1938-as szlovén kultuszkönyvre utalva. Kezet nyújt. „Hogy ezt egy nem-szlovéntől hallom, az legalább akkora csoda, mint hogy itt lehetek Alamutban.”

gilan2 gilan2 gilan2 gilan2 gilan2 gilan2 gilan2 gilan2 gilan2 gilan2 gilan2 gilan2 gilan2 gilan2 gilan2 gilan2 gilan2 gilan2 gilan2

Diktatúrák nem maradhatnak fenn kampányok nélkül, amelyek újra meg úja összezárják a nép sorait a közös értékek jegyében vagy a közös ellenség ellenében. Az új iráni kampány jelszava a zakat avagy sadaghe, a jótékony célra tett adomány. A zakat egyike a szunnita iszlám „öt oszlopának” és a síita iszlám „tíz parancsolatának”, ama alapvető vallásos aktusoknak, amelyet minden muszlimnak gyakorolnia kell. Úgy tűnik, az iráni polgárok ezt nem eléggé gyakorolják, legalábbis a kormányzat megítélése szerint, mert az utóbbi hónapokban óriásplakátok jelentek meg végig az utak mentén, amerre csak járunk Gilánban, ilyenfajta szöveggel: „Tudta? A zakat és a sadaghe minden muszlim kötelessége”. Az óriásplakátokon a feliratot többnyire nyolcszög keretezi, mintegy óriási stoptáblaként állítva meg a polgárt. Egyszersmind országszerte nyolcszögű perselyek százezreit helyezték ki, hogy a muszlim megerőltetés nélkül gyakorolhassa újonnan felismert kötelességét. Az utcákon és a buszmegállókban, a boltokban a pulton, és az autópályán a fizetős kapu mellett annyi persely sorakozik, hogy azok árából már komoly jótékonysági alapot lehetne létrehozni. De a legkülönösebb az, hogy a persely magánházakban is felbukkan. A giláni falvakban, ahol csak szállást kérünk éjszakára, mindenütt ott van, a tornác oszlopára vagy a ház falára erősítve, a zakatoló doboz. A dobozokat havonta ürítik, s így Kubatov-listaként kimutatható, ki mennyire tesz eleget a kampány elvárásának. „És mire költik az összegyűjtött pénzt?” kérdezem vendéglátóimat. „Azt senki sem tudja.”


gilan3 gilan3 gilan3 gilan3 gilan3

Az Encyclopaedia Iranica „rizs” címszava szerint Irán két tengerparti „zöld tartománya”, Gilan és Mazandaran szolgáltatja az ország rizstermelésének 85%-át, a nyárson sült húsok elmaradhatatlan körítése, a chelo, azaz sáfrányos rizs alapanyagát. A rizs elárasztására szolgáló teraszok finom rajzolata kínai hangulattal hálózza be folyóvölgyeket és tengerparti síkságokat. Október elejére a rizsföldeket már lecsapolták és kiszárították, s megkezdődött a rizs aratása. Az egész vidéket hajnaltól késő estig kitartó zúgás járja át, mint a csapdába került cserebogár zümmögése: a cséplőgépek brummogása. Megállunk a folyó fölött, fényképezzük a teraszok szintvonalai által kirajzolt hegy- és vízrajzot. Az alig egy hektárnyi birtokon arató gazda udvarias gesztussal invitál, jöjjünk le, onnan sokkal jobban látszanak a hegyek. A rizst sarlóval aratják, a sah korából származó cséplőgépet dízeles kapa motorja hajtja, a kicsépelt rizsszalmát szamárháton szállítják a hegyoldalban kapaszkodó faluba. A falu elején teherautó áll, körötte nagy tömeg: megérkezett a heti gázpalack-szállítmány. Öregasszonyok, öregemberek a hátukon cipelik fel a gázpalackokat a meredek utcákon: a munkára fogható kezek és a teherhordó állatok most mással vannak elfoglalva odalent a völgyben.


gilan4 gilan4 gilan4 gilan4 gilan4 gilan4 gilan4 gilan4 gilan4

A tengerparti út vékony sávját hatalmas, méregzöld hegyek szegélyezik. Csúcsaikat súlyos felhők borítják, völgyeikből lépten-nyomon patakok futnak le a tengerbe. Mintha az Irán számára előírt eső teljes mennyisége itt, az Alborz északi oldalán csapódna le, úgyhogy a belső vidéknek az Alborz déli lejtőitől a Perzsa-öbölig már alig jut valami.

Odafenn a hegyoldalban kis kupola emelkedik ki a fák közül. Felkanyarodunk az útról, hogy közelebbről megnézzük. Divshal falujának egyik része a völgyben fekszik, a patak mentén, a másik fent a hegyoldalban. Utóbbiban áll a mecset, terét szépen fellobogózták Ashura ünnepére. Ahogy megállunk, a boltajtókban sorra tűnnek fel a helyiek, szótlanul figyelik az idegeneket, amilyenek talán még sosem jártak ebben a faluban. Ahogy elhaladunk előttük és köszönünk nekik, megelevenednek, teával, frissen sült kenyérrel kínálnak.

Az út mentén még nagyrészt favázas, tornácos-erkélyes hagyományos giláni házak állnak. A faluból kijutva kis dombon pirkhâne, szent ember sírja emelkedik, ennek kupoláját láttuk odalentről. Körötte kötélen színes ashurai zászlók lobognak, mintha tibeti templom volna. A bejárat melletti zászlón az ashurai hős, Abolfazl lovas figurája.

Az út a hegyek közé vezet tovább, de egyáltalán nem néptelen. Újra meg újra emberek tűnnek fel rajta, motorosok, olykor három-négy utassal, lovasok, szamárháton terhet fuvarozók. Micsoda népsűrűség lehet odabent a hegyek között? A kanyarhoz érve, s onnan a völgybe letekintve megértjük az okát. A fák alját végig a hegyoldalban egyetlen fajta aljnövényzet borítja: teacserje, szép szabályos sorokban ültetve. Az Alborz északi, giláni oldala, végig a Kaspi-tenger mentén, egyetlen hatalmas teaültetvény. Az indiai perzsa konzult, Kashef-ol-Saltanét, aki 1900 körül meghonosította a teát Gilánban, ma síita szentként tisztelik, lahijani mauzóleumát zarándokok látogatják az egész tartományból.


gilan7 gilan7 gilan7 gilan7 gilan7 gilan7 gilan7 gilan7 gilan7 gilan7 gilan7 gilan7 gilan7 gilan7 gilan7

A lahijani Chahar Padeshahan, azaz Négy Király mecset kapuja igazi öregembercsapda. Alacsony lábazatán kényelmes ülés esik, s innen egyaránt jól szemmel tartható az útkereszteződés, a szemközti bazár és a nagymecset forgalma. Az öregemberek most minket figyelnek, ahogy belépünk a Négy Király udvarára. A négy király a régi Gilán négy nagy embere volt, kettő közülük a Kiaei dinasztia uralkodója. Az Alborz láncai Gilánt mindig megóvták a déli hódítóktól, az arabok sem tudtak betörni ide, s a gilániak büszkék rá, hogy az arab befolyástól mentes, tiszta régi perzsa nyelvet beszélnek, nem úgy, mint a hegyektől délre fekvő Perzsiában. A tartomány ilyenformán független királyság volt mindaddig, amíg a Kiaei-udvarban nevelkedő Szafi sejk fiai 1501-ben újra nem egyesítették a széttagolt Perzsia valamennyi tartományát. A mecset falát színes mintás csempe borítja, a bejárat mellett két Qajar-kori, úgynevezett „kávéházi stílusú” freskó ábrázolja a kerbalai csata két hősét, Husszein imámot és öccsét, Abolfazlt. Lahijan már régen nem királyi főváros, de a Négy Király hatalmas Husszein-képe egész Iránt meghódította. Gigantikus változatait ezekben a napokban, Ashura idején Irán-szerte kifüggesztik a tereken, Kashantól Nainon át a Perzsa-öbölig.


gilan8 gilan8 gilan8 gilan8 gilan8 gilan8

A keleti mészárszék esztétikája egyszerű: a frissen vágott hús nagyszerűségét teszi közszemlére, már-már zavarbaejtő nyíltsággal. A Kaukázustól Pakisztánig a húsboltok kirakatában, vagy még inkább előttük, cégérként felfüggesztve, egész birkák, kecskék frissen nyúzott testei kelletik magukat, minden egyéb magyarázatot fölöslegessé téve. A hentes, ahogy látja, hogy a kirakatot fényképezem, ízléses csendélettel, a jószág legfinomabb részeit, fejét, farkát, csülkeit bádogtálban elrendezett natura mortával dobja fel a látványt. Csücsörít hozzá, kezével mutatja, mennyire isteni az étel.

gilan9 gilan9 gilan9

(Folytatása következik három héten át minden nap)

Zsinagóga a föld alatt


„Az öreg Prága, vörös háztetőivel, kacskaringóival, tornyaival a legszomorúbb város a világon”, írja Michael Chabon, a közép-európai fővárosokat ért világháborús pusztításra utalva, amelyet a város viszonylag sértetlenül átvészelt. Tudjuk azonban – többek között éppen Prága példájából –, hogy a középkori/kora újkori örökség pusztulása változó mértékben ugyan, de a háborúk, vagy tudatos városrendezés következtében már korábban elkezdődött. Ennek gyakran a zsidó negyed volt leginkább kitéve. Amíg Prágában a szanálás nyomta rá visszavonhatatlanul a bélyegét az egykori gettó arculatára, addig a mai Ljubljanában – akkori nevében Laibachban – csupán két utcanév emlékeztet az 1515-ben kiűzött zsidók egykori jelenlétére. A középkori Buda, a mai Várnegyed zsidó emlékeinek valamivel szerencsésebb osztályrész jutott.

„Tatárpénznek” is nevezett ún. héber betűs pénzérmék a pénzverde főnökére vagy helyére utaló צ (cádi, fent) illetve א (alef, lent) verdejellel, IV. Béla (1235–1270) illetve V. István (1270–1272) korából, árverési anyagból, innen és innen.

Az első zsidó telepesek már nem sokkal az 1241-1242. évi tatárjárás utáni alapítást követően megjelentek az akkor még Novus mons Pestiensis, Pestújhegy nevet viselő Buda területén. Az első zsidó negyed a Szent György (akkor Zsidó) utca és a mai Palota út környékén jött létre, az utcához hasonlóan a közelben álló Zsidó (később Fehérvári) kapu is innen vette a nevét. Pontos lokalizálása tíz évvel ezelőttig bizonytalan volt, ekkor találták meg a mai Palota út alatt fekvő zsinagóga és mellette, a volt József-kert alatt a mikve maradványait. Utóbbi tavaly szeptembertől hetente egy nap két alkalommal látogatható. A temető a várfalon kívül, a mai Alagút, Roham és Pauler utcák közötti területen feküdt, itt temették el a budai keresztények 1541-ben meggyilkolt bíráját, a magyar joggyakorlatot évszázadokra meghatározó Hármaskönyv szerzőjét, Verbőci Istvánt is.


Az első zsidónegyed 1360-ban, lakóinak kiűzésével szűnt meg, azonban a zsidók már négy év múlva visszaköltözhettek. Egykori házaik addigra már magyar főurak tulajdonában voltak, az új zsidó negyed a polgárváros északi részén, a mai Táncsis Mihály utca két oldalán jött létre. A második alapítás tartósabbnak bizonyult. Kisebb megszakításokkal egészen a város 1686. évi visszafoglalásáig ez volt a budai zsidó negyed, a Zsidó utca elnevezés pedig még a visszafoglalást követő bő fél évszázadig fennmaradt. Késő gótikus zsinagógája 1461-ben épült, és szintén I. Mátyás uralkodása alatt jött létre a főúri rangú zsidóprefektusi hivatal, amelyet kezdettől fogva a Mendel-család tagjai töltöttek be – elsőként Jakab, 1516-ig –, akik a Zsidó utca mindkét oldalán rendelkeztek házhellyel, a kettőt emeletmagasságban utcahíd kötötte össze egymással. A mohácsi győzelem után Budát kifosztó török seregek a város zsidó lakosságát is magukkal vitték Konstantinápolyba. A város végleges török kézre kerüléséig, 1541-ig a zsidó negyed házai hol I. Ferdinánd, hol I. János híveinek kezén voltak. A Mendel-palota státuszszimbólum-szerepét jól jelzi Szerémi György udvari káplán híradása, miszerint

„Fertur dixisse unus Judeus, tot dicias secum ducebat, quod solus spopondisset gubernatori Gritti, ut ipsum duceret ad Budam, et domum Mendel ac Judeorum vicium relaxaret ei, quod propriis expensis alevisset dominum gubernatorem ad decem annos, omni anno decem milia markas presentaret gubernatori ad manus.”

„Mondták pedig, hogy egy zsidó annyi vagyont hozott magával, hogy megígérte Gritti kormányzónak [Lodovico Gritti, 1530–1534 között Magyarország kormányzója; apja, Andrea Gritti 1523-tól 1538-ig velencei dózse].hogy ha őt beviszi Budára és átengedi neki a Mendel-házat és a Zsidó utcát, saját költségén tíz évig ellátja a kormányzót, évente tízezer márkát adva a kormányzó kezéhez.”

(Epistola de perditione regni Hungarorum, cap. 107.)

1541-ben a zsidók egy része visszatért Budára és helyreállítását követően újra birtokba vehették az 1530-as ostromban megrongálódott középkori zsinagógát. A török korban a régi mellett egy új, szefárd zsinagóga is működött az egykori Mendel-palota épületében. Az imaház és a középkori budai zsidónegyed sorsát Buda 1686-os visszafoglalása pecsételte meg végleg. A pusztulást a prágai születésű, fogolyként Budára került, majd ott rabbivá emelkedett Schulhof Izsák (1650 k.–1733) – maga is az események részese és elszenvedője – örökítette meg Budai krónika (Megillat Ofen) című művében. Az ostrom során a zsidók nagy része a zsinagógába menekült, amelyet eleinte dragonyosok védelmeztek, később azonban a várba betörő keresztény csapatok ide is behatoltak, megölve mindenkit, aki ott tartózkodott – köztük Schulhof feleségét és fiát is –, majd felgyújtották az épületet. Az ostrom túlélőinek egy része fogolyként szóródott szét az országban és Európában: tízen az Esterházy-birtok Kismartonba, sokan Győrbe és Komáromba, számos előkelő zsidó pedig Berlinbe került. A Magyarországon maradt foglyokat Samuel Oppenheimer bécsi zsidó hadseregszállító és bankár váltotta meg jelentős költségen. Oppenheimer megbízásából működött a prágai Alexander Tauszk is, aki még az ostrom során, Lotaringiai Károly hadvezér támogatásával gyűjtött össze kétszázhetvennégy zsidót, váltságdíjukat többek között Krakkó, Amszterdam és Frankfurt zsidó közösségeinek kölcsöneiből fedezve. A kimenekített zsidók nagy része – köztük Schulhof Izsák is, aki egy rejtélyes úrnő és férje, valamint Oppenheimer segítségével menekült meg – éppen Nikolsburgban talált új otthonra.

Az egykori Zsidó utca ma

Nagyjából eddig tart mindaz, amit a késő középkori budai zsinagógáról az írott források alapján tudunk. Az épület pontos helye ugyanis Buda visszafoglalása után feledésbe merült. Csupán 1964-ben kerültek napvilágra a maradványok a Táncsics utca 23. számú telken, miután a 26. szám alatti házban, felszín felett, feltárták, majd helyreállították a ma emlékmúzeumként működő egykori szefárd zsinagógát, Zolnay László, Feuerné Tóth Rózsa és Gedai István régészek irányításával végzett műemléki munkálatoknak köszönhetően. Az ostrom után a romokat egyszerűen feltöltötték törmelékkel, ami viszonylag jól konzerválta a betemetéskori állapotokat. A feltárások során előkerült 2-3 ujjnyi vastag, csontmaradványokkal kevert hamuréteg szomorú igazolása a Schulhof Izsák által elbeszélteknek (a maradványokat a Kozma utcai temetőben helyezték el). Ugyanakkor az ásatás során az is bizonyossá vált, hogy a 26,26 méter hosszú, 10,73 méter széles és 8,5–9 méter boltozatmagasságú épület, ha fennmarad, ma közép-európai viszonylatban is egyedülálló lenne, mintegy kétszerese a prágai Régiúj-zsinagógának. Méretében és kivitelezésében csupán a száz évvel korábban épült, azóta szintén elpusztult regensburgi zsinagógához hasonlítható.

budasyn2 budasyn2 budasyn2 budasyn2 budasyn2 budasyn2 budasyn2 budasyn2 budasyn2 budasyn2 budasyn2 budasyn2 budasyn2

A zsinagóga belső tere, Budai Aurél műemléki tervező látványterve, innen

A zsinagóga további sorsa a jelenkori magyar politika és a műemlékvédelem viszonyának kis tükre is lehetne. Ahogyan azt a feltárás már 1964-ben megállapította, ma is lehetséges volna a zsinagóga – ha nem is az 1461-es, de a török kori állapotok szerinti – részleges rekonstrukciója. Csupán a női karzat fölött található egy újkori épület, az 1945 óta már szintén egykorivá „érett” Horányi-Zichy-palota. Scheiber Sándor nyelvészprofesszor, az Országos Rabbiképző Intézet igazgatója – aki a feltárások során a héber feliratok azonosításában nyújtott segítséget – azonban nem volt olyan szerencsés, mint elődje, a foglyok váltságdíjáért Európában kilincselő Alexander Tauszk. A zsinagóga „váltságdíját”, a rekonstrukciós költségeket amerikai zsidó támogatók ugyan állták volna, azonban a magyarországi Állami Egyházügyi Hivatal nem adott engedélyt a külföldi – amerikai, ráadásul zsidó! – tőke felhasználására. Nem volt más lehetőség, az ásatási gödröt vissza kellett temetni. Előrelátó módon a romokat lefedték a betemetés előtt, így egy újabb feltárás során csupán a felszíni réteget kellene eltávolítani a helyreállítási munkálatok megkezdése előtt. Ennek ellenére magánszemélyek és szervezetek – legújabban az Ássuk ki! Egyesület – mindmáig sikertelenül szorgalmazzák egy új ásatás megindítását és a zsinagóga helyreállítását. Egyelőre be kell érjük a Zolnay által az ásatásról publikált felvételekkel, mint a középkori magyarországi – és közép-európai – zsidó örökség egy fontos emlékének egyetlen hírmondóival. Azaz majdnem az egyetlennel.

Éppen Szent Mihály arkangyal keresztény ünnepnapján, szeptember 29-én avatta fel a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület és a Budavári Önkormányzat a Babits Mihály sétány felőli oldalon azt az emléktáblát, amely a késő középkori budai zsidónegyed földbe temetett zsinagógájára emlékeztet, legalábbis addig, amíg az újbóli feltárások és a helyreállítás meg nem indulhatnak. Aminél jobbat nem is kívánhatnánk az éppen ma beköszöntő zsidó újévre.

budasyn1 budasyn1 budasyn1 budasyn1 budasyn1 budasyn1 budasyn1 budasyn1